Informace

Termín konání:
17. října 2022

Místo konání:
hotel Holiday Inn
Křížkovského 20
Brno

Akce je pořádána pod odbrnou garancí III. interní kliniky VFN v Praze. 
Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.