Informace

Termín konání: 20.–22. května 2020
Místo konání:   Klub Starý pivovar 
                          Prusinovského 
                          Kroměříž


Odborný garant:
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., ARK 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Pořádající pracoviště:

ARK  1. LF UK a Thomayerova nemocnice 

KARIM  1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice 
KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny 
ARO Kroměřížská nemocnice a.s. 


Organizátor: TARGET - MD s.r.o.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body.
Sympozium je současně akreditováno a ohodnoceno kreditními body ČAS.