Informace

Termín konání: 8.–11. listopadu 2023

Místo konání:
Kongresové centrum Zlín

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Organizátor: TARGET-MD 

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti e-mailem.