Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujem si Vás pozvat na Konferenci praktických lékařů SVL v Praze, která se bude konat 7.–8. června 2024. 

Těšíme se na viděnou v Praze
MUDr. Dana Moravčíková    
za  Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP