Workshopy

  • Ambulantní 24hod. monitorování TK 
  • EKG v kazuistikách
  • Hojení ran v ordinaci VPL
  • Jak zaléčit akutní stavy před příjezdem RZP
  • Kontrola SÚKL v ordinacích VPL
  • Poskytování pracovnělékařských služeb, pracovnělékařské prohlídky a úskalí při posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • Praktické postupy při posuzování dočasné pracovní neschopnosti, modelové situace pro praxi
  • Program časného záchytu karcinomu prostaty