Program

15.00–16.00 Syndrom bolestivého měchýře
Jaroslav Ženíšek
Intersticiální cystitida – paradigma v pánevní bolesti?
Libor Zámečník
Léčba chronické pánevní bolesti
Michal Urban
Chirurgická léčba ovlivněním n. pudendus – nové možnosti v léčbě syndromu bolestivého měchýře?
Jaromír Mašata
Prezentace kazuistik s diskuzí k možným řešením (panelová diskuse)
Jaroslav Ženíšek
16.00–17.30 Medikamentózní terapie dysfunkcí dolních močových cest
Jan Krhut
Přínos kombinované terapie symptomů dolních cest močových
Eva Burešová
Čím léčím svého pacienta s OAB Léčím oxybutininem – mé argumenty
Jaroslav Ženíšek
Léčím trospiem – mé argumenty
Roman Zachoval
Léčím propiverinem – mé argumenty
Eva Burešová
Léčím solifenacinem – mé argumenty
Lucie Bartáková
Léčím darifenacinem – mé argumenty
Radek Paus Sýkora
17.30–18.00 Přestávka na kávu
18.00–19.30 Léčba 2. linie dysfunkcí dolních cest močových
Václav Janda
Neinvazivní neuromodulace – principy, indikace, výsledky, perspektivy
Michal Rejchrt
Intravezikální aplikace botulinumtoxinu – principy, indikace, výsledky, perspektivy
Vladimír Šámal
Sakrální neuromodulace – principy, indikace a výsledky, perspektivy
Jan Krhut
Jak léčím svého pacienta s refrakterním OAB Indikuji k neinvazivní neuromodulaci – mé argumenty
Michal Rejchrt
Indikuji k aplikaci botulinum toxinu – mé argumenty
Vladimír Šámal
Indikuji k sakrální neuromodulaci – mé argumenty
Jan Krhut
08.30–10.15 Miniinvazivní léčba subvezikální obstrukce při benigní hyperplázii prostaty
Roman Zachoval
TURP – zlatý standard
Pavel Tolinger
Holmiová enukleace prostaty – principy, indikace, výsledky
Aleš Petřík
Bipolární enukleace prostaty – principy, indikace, výsledky
Miroslav Krhovský
Rezum – principy, indikace, výsledky
Roman Zachoval
Jakou chirurgickou metodu volím při léčbě pacienta se subvezikální obstrukcí způsobenou benigní hyperplázií prostaty Indikuji k TURP – mé argumenty
Pavel Tolinger
Indikuji k enukleaci prostaty – mé argumenty
Aleš Petřík
Indikuji k Rezum – mé argumenty
Roman Zachoval
10.15–11.00 Přestávka na kávu
11.00–12.30 Intermitentní katetrizace močového měchýře
Tomáš Hanuš
40 let intermitentní katetrizace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Tomáš Hanuš
Močové infekce u pacientů v režimu intermitentní katetrizace
Gabriel Varga
Metody prevence a metafylaxe močových infekcí u pacientů v režimu intermitentní katetrizace
Klára Havlová
Pro metafylaxi uroinfektů u svých pacientů na IK volím: Žádnou profylaxi – mé argumenty
Vladimír Šámal
Neantibiotickou profylaxi – mé argumenty
Klára Havlová
Antibiotickou profylaxi – mé argumenty
Gabriel Varga
12.30–13.00 Last, but not least…
Roman Zachoval
Novinky ve vykazování výkonů ve funkční urologii a preskribci inkontinenčních pomůcek a katétrů pro intermitentní katetrizaci
Roman Zachoval
Informační zdroje a odborné platformy pro zájemce o funkční urologii
Jan Krhut