Program

12.00–13.00Registrace
13.00–13.10Společnost klinické obezitologie – představení a vize
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
13.10–13.30Léčba obezity – od historie po současnost
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
13.30–13.50Léčba hypertenze u pacienta s obezitou
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
13.50–14.10Zkušenosti s obézním pacientem na JIP
MUDr. Robert Prosecký, MPH
14.10–14.30Obezitologická péče dětí a adolescentů v ČR
MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.
14.30–14.50Moderní antiobezitika v klinické praxi
MUDr. Klaudia Hálová Karoliová
14.50–15.00Přestávka na kávu
15.00–15.20Mikrobiom a obezita – příčina nebo následek?
Mgr. Radek Netušil, Ph.D.
15.20–15.40Současné možnosti bariatrie
MUDr. Tomáš Záhora
15.40–16.00Možnosti pohybové terapie u obézních
MUDr. Katarína Moravcová
16.00–16.20Potřeba psychologa v léčbě obezity
PhDr. Nelly Kalinová
16.20–16.40Telemedicína a současné možnosti léčby obezity mimo obezitologická centra
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
16.40–17.00Role nutričního terapeuta a jejich dostupnost v obezitologické péči
Mgr. Alžběta Staňová
17.00–17.20Kazuistiky
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.