Úvod

Milé kolegyně a milí kolegové,

v rámci pravidelné každoroční rotace worhshopů Sekce pro urodynamiku, neurourologii 
a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti ČLS JEP mezi Ostravou, Kyjovem
a Prahou si Vás opět po 3 letech dovoluji pozvat do Prahy na setkání Funkční Urologie – Novinky neboli FUN.

Jako obvykle jsme se snažili pro Vás vytvořit atraktivní program s renomovanými přednášejícími
 daném oboru z České republiky i ze zahraničí. Po delším období bez výraznějšího vývoje znalostí budou prezentovány nové poznatky v diagnostice, a zejména léčbě onemocnění jako jsou: syndrom bolestivého močového měchýře/chronická cystitida, benigní hyperplázie prostaty a hyperaktivní močový měchýř a možnosti 2. linie léčby symptomů dolních cest močových založené na ovlivnění jejich inervace. Dále bychom Vás rádi seznámili s nejnovějšími miniinvazivními technologiemi operační léčby benigní hyperplázie prostaty včetně zcela nové vaporizační metody Rezum a věnovali se správné indikaci a technice provádění intermitentní katetrizace, zejména v souvislosti s možnou redukcí výskytu zánětlivých komplikací.

Závěr bude věnován aktualizovanému souhrnu nových legislativních a administrativních opatření týkajících preskribce zdravotnických prostředků pro inkontinenci a intermitentní katetrizaci platných od letošního roku.
Odborná část workshopu proběhne v čerstvě rekonstruovaných prostorách hotelu Pyramida na Břevnově, zajímavé budou jistě i diskuse na neformálním večerním setkání v Národní technické knihovně v Dejvicích.

Těšíme se s Vámi na viděnou.

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
za organizační výbor