Informace

Termín konání:
19. října

Místo konání: 
hotel DAP
Vítězné náměstí 684/4
Praha 6

Akce je pořádána pod odbornou garancí III. interní kliniky VFN v Praze. 
Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.