Informace

Termín konání:
2. listopadu 

Místo konání:
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 2791/31
Plzeň

Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky VFN v Praze.
Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.