Informace

Termín akce:
26. října 2020

Místo konání:
hotel Černigov
Riegrovo náměstí 4
Hradec Králové 

Akce je pořádáná pod odbornou garancí III. interní kliniky VFN v Praze. 
Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.