Informace

Termín:
24.–25. ledna 2024

Místo konání: 
hotel DAP
Vítězné náměstí 684/4
Praha 6 Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. 
Odborní garanti: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
                           prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.  

Pořadatel a organizátor: TARGET-MD s.r.o.