Program

Program ke stažení
15.00–17.15 Úvodní blok
Štěpán Svačina, Martin Matoulek
Zahájení
Martin Matoulek, Štěpán Svačina, Michal Kršek
Nová data o epidemiologii a sociální podmíněnosti obezity – výsledky výzkumu zdravotní gramotnosti u nás a v Evropě
Štěpán Svačina
Obézní pacient na JIP
Jarmila Křížová
Trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP) léčí obstrukční spánkovou apnoi 40 let
Karel Šonka
Specifika farmakoterapie u obézních – antibiotická léčba
Alena Pilková, Jan Miroslav Hartinger
Novinky (2021) v Evropských bariatrických doporučeních a nové trendy v co nejméně invazivní léčbě obezity
Martin Fried
Střednědobé výsledky embolizace levé gastrické arterie v léčbě obezity
Karin Doležalová
Novinky v léčbě CKD u pacientů (nejen) s DM2
Štěpán Svačina
Novinky ve farmakologii a výhledy do budoucna
Petra Šrámková
Obezita a fibrilace síní
Štěpán Havránek
17.15–18.30 Psychologie, psychiatrie, pohyb
Martin Matoulek
Jak ovlivňuje obezita kognitivní funkce
Alena Šmahelová
Změna postury a posturální stability u pacientů s nadváhou a obezitou
Marcela Hašpicová
Psychologie – Kdy je obézní pacient připraven na hubnutí
Judita Konečná
Obezita a kost
Vít Zikán
15.00–16.30 Obezita - diabetes a hypertenze
Štěpán Svačina
Kouření a obezita
Štěpán Svačina
Feochromocytom a jeho vliv na hmotnost
Ondřej Petrák
Novinky v léčbě dyslipidémií u osob s nadváhou a obezitou
Michal Vrablík
Tirzepatid – duální agonista GLP1 a GIP pro léčbu diabetu 2. typu
Martin Prázný
Kdy poslat obézního pacienta k endokrinologovi?
Ludmila Brunerová
Liraglutid v terapii nadváhy a obezity – proč, kdy a komu? (sponzorováno společností NovoNordisk)
Jan Lebl, Jana Křenek Malíková
Jak přistupovat k rizikům diabetika? (Sympózium Boehringer Ingelheim)
Michal Vrablík, Jan Škrha, jr.
16.30–18.00 Varia
Martin Matoulek
OSA a obezita – je důležitější hmotnosti nebo AHI?
Pavla Žůrková
Plastická chirurgie po velké redukci hmotnosti – kosmetický nebo zdravotní výkon?
Štěpánka Staňková
Bariatrický jídelníček v praxi
Karolína Hlavatá
Telemedicína a komunikace s obézním pacientem
Martin Matoulek
OSA a hypertenze
Jiří Widimský
Karcinom žaludku po bariatrické operaci
Mojmír Kasalický
Proč bychom měli řešit už nadváhu a ne až obezitu? (sponzorováno společností NovoNordisk)
Klaudia Hálová Karoliová
18.00–19.00 Spolupráce obezitologického centra s ostatními lékaři
Martin Matoulek, Mojmír Kasalický, Kristýna Čmerdová, Judita Konečná, Pavel Kraus