Dovoluji si Vás pozvat na již 17. Šonkův den, který se bude konat v roce 2022 v termínu 26.–27. ledna.

Co se týká naší již tradiční akce – je připraveno několik zajímavých bloků, které budou věnovány cukrovce, hypertenzi, dyslipidémii a dalším onemocněním.

Šonkův den je nejvíce navštěvován internisty, diabetology, kardiology, hytertenziology, ale také praktickými lékaři.  

Plánované odborné bloky budou rozděleny do dvou odpoledních dílů – 26. a 27. ledna od 15.00 do 19.00 hodin. 
V minulosti se účastnilo Šonkova dne až 300 lékařů. Vzhledem k tomu, že forma prezentace bude distanční s internetovým vysíláním, věříme, že počet účastníku se mnohonásobně navýší, tak jak jsme mohli pozorovat i na podzim letošního roku při cyklu webinářů „Léčba diabetika v praxi“.


Odborným garantem 17. Šonkova dne je III. interní klinika VFN 1. LF UK v Praze. Každý registrovaný a platící účastník obdrží kredity České lékařské komory v systému postgraduálního vzdělávání podle Stavovského předpisu ČLK č.16.


Srdečně Vás všechny zvu a těším se s Vámi na setkání.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.