Program

Program
08.30–10.00 Blok I
Kortizol a obezita
M. Kršek
Obesity related glomerulopathy
I. Rychlík
Mechanismy kardioprotektivního vlivu GLP-1 analog a SGLT-2 inhibitorů
J. Šoupal
Farmakoterapie obezity dnes
Š. Svačina
Dávkování léků u obézních
J. Hartinger
Obezita a bolest
M. Matoulek
Skřípění zuby ve spánku
K. Šonka
10.00–10.20 Přestávka na kávu
10.20–12.15 Blok II
Novinky ve společných doporučeních Evropské endoskopické asociace, Evropské sekce IFSO a EASO k chirurgické léčbě obezity a metabolických onemocnění
M. Fried, J. Herlesová
Křižovatky a nové trendy ve vývoji operační léčby obezity a metabolických onemocnění
M. Fried, K. Doležalová
Nejčastější důvody pro odstranění gastrické bandáže
K. Doležalová, M. Fried
Farmakoterapie/anorektika po bariatrické operaci
P. Šrámková
Výběr metody pro bariatrickou léčbu v ČR?
M. Matoulek, Š. Svačina
Umí bariatrie zázraky? – kazuistika
D. Pichlerová
Obezitologický pacient prismatem osobnostních rysů: kvantitativní studie
K. Riegel
12.15–13.00 Polední přestávka
13.00–15.15 Blok III
Nutriční aspekty osteoporózy
V. Zikán
Tuková tkáň a metabolismus kosti
M. Tencerová
Výživa a metabolická rizika
D. Müllerová
Obezita a hypertenze: komplexní přístupy
J. Widimský
Nová ESC/EASD doporučení u diabetiků 2. typu v každodenní praxi
T. Hauer
Karcinom prsu a obezita
P. Tesařová
Možnosti terapie obezity při renální insuficienci
M. Matoulek
Terapie diabetu při renální insuficienci
J. Škrha
Zásady nutrice u pacientů s renální insuficiencí
K. Čmerdová
15.15–15.35 Přestávka na kávu
15.35–17.30 Blok IV
Obezita u DM1
A. Šmahelová
GLP-1RA a jejich hlavní indikace: obezita, diabetes, nebo KV riziko?
M. Prázný
Redukční režim založený na reálných číslech a cílech
A. Sadílková
Intenzifikace terapie po metforminu SGLT-2 inhibitorem
M. Flekač
Změny metabolismu a sekreční funkce epikardiální tukové tkáně při srdečním selhání
J. Kopecký
Obezita a srdeční selhání
J. Kořínek