Úvod

Cukrovka, poruchy metabolismu tuků a obezita jsou dnes ještě významnějšími onemocněními než za života profesora Šonky. Přelom roku je obdobím, kdy je tomuto onemocnění věnována větší pozornost, lidé začínají často neúspěšně redukovat svou hmotnost.

Dne 30. ledna 2020 se bude konat již 15. ročník Šonkova dne věnovaného metabolickým onemocněním.